FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súvetie

súvetie = veta zložená

- spojenie dvoch alebo viacerých viet tvoriace významový i formálny a
intonačne uzavretý celok ( L536;163).