FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súvaha

súvaha

- súhrnné číselné zostavenie rozloženia a použitia hospodárskych prostriedkov a ich zdrojov k určitému okamihu. Je to základný účtovný výkaz ( L159;439).