FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sústava nervová

sústava nervová lat. systema nervosum

- je orgánová sústava, ktorá prijíma, vedie a odovzdáva podráždenie v organizme a integruje a koordinuje činnosť ostatných sústav. Napríklad nervová sústava stavovcov a človeka pozostáva z ústrednej nervovej sústavy a periférnej nervovej sústavy.

Základnou stavebnou zložkou nervovej sústavy je nervové tkanivo ( L335;74, L165;329).

------------------
sústava nervová>