FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Susedstvo

susedstvo

- vz»ahy obyvateµov určitého územného celku (dediny, sídliska, domu) zahrnujúce sie» vz»ahov sympatií, nesympatií, spolupráce, pomoci i odmietania; umenie pracova» so susedstvom patrí k účinným metódam sociálnej a vzdelávacej práce ( L571;195-196).