FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Surdopedagogika

surdopedagogika

- špeciálna pedagogická disciplína zaoberajúca sa teóriou a praxou rozvoja osobnosti, vychovy a vzdelávania osôb postihnutých poruchami sluchu. Pozri: surdopédia.