FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sün-c'

Sün-c' (asi 313 - 238 pr. n. l.)

- čínsky filozof, ktoriticky využívajúci mnohé filozofické školy a smery starej Číny.

Nebo je podľa neho súhrnom všetkých javov; vznik a zmena všetkých vecí a javov prebieha v kruhu a objasňuje sa vzájomných pôsobením jangu a jinu.

Proces poznávania začína na základe údajov zmyslových orgánov. V dpsledku uvažovania nad údajmi zmyslovej skúsenosti môže človek získať správnu a všeobecnú predstavu.

Výchova je zdrojom všetkého dobrého; ľudskú povahu tvoria vrodené zlé vlastnosti.