FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súmernosť

súmernosť

- geometrické zobrazenie, pri ktorom sa určitému bodu priraďuje iný bod súmerne združený podľa stredu, osi alebo roviny; symetria.