FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súd (logika)

súd ( logika)

- akt tvrdenia alebo popierania, v ktorom sa usúvzťažňujú pojmy: súd je slovné vyjadrenie vzťahu medzi dvoma lebo viacerými pojmami.