FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súd logický

súd logický

- súd, ktorý sa opiera o (neoverené) predpoklady ( premisy). Logické súdy sa vyvodzujú z predpokladov, ktoré ich tvorca nepreveruje (t. j. neskúma špecificky ich hodnotu pravdivosti) ( L1209;39).