FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súd analytický (kant, i.)

súd analytický ( Kant, I.)

- súd, ktorý nezávisí od skúsenosti a ktorého predikát je obsiahnutý v subjekte a je s ním totoľný ( L53;484).