FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súd analytický

súd analytický

- vysvetľujúci súd, ktorý iba vysvetľuje, objasňuje, no nič nové k subjektu nepridáva. V analytickom súde je predikát už v subjekte. Predikát B patrí k subjektu A ako niečo, čo je v tomto pojme A skryto obsiahnuté.

Analytické súdy sa vyznačujú tým, že ich pravdivostnú hodnotu možno určiť bez ohľadu na empiricky zistiteľný stav vecí, napríklad dedukovaním. Za analytické súdy sa považujú všetky matematické a logické tvrdenia odvodené z axióm alebo základných pravidiel usudzovania.

-----------------
súd analytický>