FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súd afirmatívny

súd afirmatívny

- v tradičnej logike: kladné všeobecné výroky formy "Všetky S sú P" (pozri A) a kladné čiastočné výroky formy "Niektoré S sú P" (pozri I).