FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súd a priori

súd a priori = súd apriorný

- je súd, ktorý vznikol iba myslením, iba rozumom, vyplýva z podstaty veci a je nezávislý od skúsenosti.