FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súd - odkazy

súd - odkazy

dôkaz
druh/príklad súdu

konanie súdne

logika elementárna

modalita

názory na súd

pojem
predikát

subjekt súdu

úsudok
útvar významový

veta
výrok