FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súcit (rousseau, j.-j.)

súcit ( Rousseau, J.-J.)

- prirodzený cit, ktorý tlmí v každom jednotlivcovi sebeckosť a prispieva tak k vzájomnému zachovaniu celého druhu. Súcit nahradzuje v prirodnom stave zákony a cnosť; spolu s pudom sebazáchovy tvorí základ mravného a spoločenského života a zhoduje sa so zásadou: 'Prospievaj sebe tak, aby si čo najmenej škodil druhému' ( L719;279).