FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súčas» pojmu

súčas» pojmu

- zloľka, čas», podpojem, podsystém pojmu.