FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súčasť - druhy/príklady

súčasť - druhy/príklady

časť
čiastka

komponent
konštituent

prvok

sféra
súčiastka

zložka