FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Subsumovanie predmetu pod pojem (kant, i.)

subsumovanie predmetu pod pojem ( Kant, I.)

- predpokladá rovnorodosť predstavy prvého s predstavou druhého, t. j. pojem musí obsahovať to, čo sa predstavuje v predmete, ktorý sa podeň subsumuje. Lebo práve to znamená výraz: predmet je obsiahnutý v nejakom pojme. Napríklad empirický pojem 'taniera' je rovnorodý s čistým geometrickým pojmom 'kruhu', lebo okrúhlosť, ktorá sa v prvom myslí, v druhom sa dá nazerať ( L164;148).