FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Subjektivita právna

subjektivita právna

- schopnosť byť nositeľom práv a povinností a vykonávať právne úkony; spôsobilosť byť právnym subjektom ( L521; 151 L715;560)