FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Subjekt vedy

subjekt vedy

- individuálny alebo kolektívny realizátor vedeckého osvojovania si sveta, ako napr. vedec alebo vedecké spoločenstvo.