FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súbežnosť

súbežnosť súbežnosť (FT)

- vlastnosť procesov, ktoré sa môžu spracovať nezávisle od seba. Pre dva súbežné priebehy je A a B je ľahostajné, či sa vykoná najskôr A a potom B, alebo najskôr B a potom A, alebo A a B naraz. Pojem súbežnosti je teda všeobecnejší ako pojem paralelnosti ( L426;448).