FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stupeň nultý

stupeň nultý

- sémantický stupeň, označovaný znakmi prvého sémantického stupňa; jeho prvky samé nie sú teda znakmi. Nultý stupeň je stupeň objektov, ktoré tvoria poslednú vrstvu hierarchie sémantických stupňov.

Pojem nultého stupňa je relatívny, pretože pre sémantický stupeň n-tého rádu možno znaky n-1 rádu považovať za objekty (teda nie za znaky) ( L646;265).