FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Striktnosť významu jazykového (černík, v.)-e

striktnosť významu jazykového ( Černík, V.)-E

E1
Striktnosť jazykového významu = "dostatočne presné označenie predmetu a dostatočne presné vyjadrenie zmyslu jazykového výrazu" ( L65;16) "Striktonosť jazykového významu sa overuje mierou zhody medzi očakávaným a skutočným správaním adresáta." ( L65;17)