FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Strana rovnosti

strana rovnosti

- výraz naľavo od znaku rovnosti alebo výraz napravo od znaku rovnosti. V rovnosti (26) rozlišujeme ľavú stranu rovnosti a pravú stranu rovnosti.