FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Strana politická ľavicová - odkazy

strana politická ľavicová - odkazy

Kumnistická strana Sovietskeho zväzu

ľavica

Slovenská sociálnodemokratická strana
Sociálnodemokratická robotnícka strana Ruska
Strana demokratickej ľavice