FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Strádanie

strádanie

- život v nedostatku, v núdzi, v biede, trpenie nedostatku, núdze; nematie, postrádanie.