FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Strach - druhy/príklady

strach - druhy/príklady

cibofóbia

fóbia

ofidiofóbia
ofresiofóbia
ochlofóbia

stasifóbia