FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stilometria

stilometria

- štatistické vymedzovanie alebo potvrdenie charakteristických vlastností štýlu alebo diela. Stilometria je metóda, pomocou ktorej sa určuje autorstvo a čas vzniku textu ( L721;69).