FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stávanie

stávanie

- substanciálna zmena vecí a javov - ich nepretržitá premena na iné. Stávanie je jednota vnzikania a zanikania: vznikanie niečoho určitého je vždy zanikaním niečoho iného, zanikanie niečoho určitého je vždy vznikaním niečoho iného ( L74; 674).