FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stanovenie

stanovenie

- vymedzenie, presné určenie; urobenie niečoho známym.