FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sql

SQL

- standard query language, structured query language - databázový podjazyk, ktorý sa používa pre prácu a riadenie relačných databáz.