FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Správnosť usudzovania

správnosť usudzovania

- súlad usudzovania s istými, najčastejšie logickými, normami alebo zásadami. V prípade, keď ide o zhodu s logickými zákonmi, hovoríme o logickej správnosti usudzovania. Dá sa predstaviť situácia, že usudzujeme logicky správne, čiže v súlade s logickými princípmi, no nie v súlade s morálnymi princípmi: v tomto prípade nášmu usudzovaniu chýba morálna správnosť.