FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spracovanie dát elektronické

spracovanie dát elektronické

- všetky druhy zberu, manipulácie alebo analyzovania údajov, ktoré robí počítač ( L1362;53).