FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spoveď (psychoterapeutika)

spoveď ( psychoterapeutika)

- prostriedok proti tomu, aby hriechy upadli do nevedomia. Vedomé premietnutie tu má dvojaký blahodarný účinok: po prvé sme si vedomí konfliktu (hriechu) a po druhé zabránime jeho potlačeniu, takže sa nepremení na utrpenie, ktoré nepoznáme. Bremeno kladieme na Boha, ktorý pozná každý druh riešenia ( L1140;73).