FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spoločenstvo kultúrne

spoločenstvo kultúrne

- maximum bytia spoločnosti; spoločenstvo, v ktorom sa zlo pretvára na dobro alebo oąklivé na krásno.