FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spiritualizácia

spiritualizácia spiritualizácia (FT)

- premieňanie na spirituálne, napr. na zmysel.

V psychológii: uvoľnenie psychického napätia vyvolaného nedosiahnutím cieľa alebo neuspokojením potreby únikom k "vyšším princípom" v myslení a v správaní.