FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spinoza, b. - zoznam diel

Spinoza, B. - zoznam diel

Tractatus de Deo et homineejusque felicitate (Traktát o Bohu a človeku a jeho šťastí), nap. 1658-1660

Tractatus de intellectus emendatione (Traktát o zdokonalení rozumu), nap. 1662

Renati des Cartes Principiorum philosophiae pars I et II, more geometrico demonstratae (Princípy Cartesiovej filozofie vyložené geometrickou metodou, 1663

Tractatus theologico-politicus (Traktát teologicko-politický), 1670

Ethica ordine geometrico demonstrata (Etika vyložená metodou geometrickou), 1677

Tractatus politicus (Traktát politický) /posledné nedokončené dielo