FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spann, o.

Spann, Othmar (1. 10. 1878 Altmannsdorf bei Wien - 8. 7. 1950 Neustift (Burgenland))

- rakúsky ekonóm, sociológ, filozof, ktorý nadväzoval na univerzalizmus platónsko-aristotelovskej filozofie, na nemeckú mystiku a nemecký idezlizmus. Svoje úsilie chápal ako snahu o znovunastolenie pravej idealistickej filozofie. Formuloval skôr nekonvenčne, v krásnej, tvorivej nemčine; vytvoril si vlastné umeleé výrazy, ako 'Gezweiung' (vzájomnosť, pospolitosť), 'Rckverbundenheit' (vzájomná spätosť členov celku), 'Mitgedahctheit' (spolumyslenosť; pojmom spolumyslenosti doplnil logický pojem rozsahu pojmu), 'das Unholdische' (nešľachetné, zlé, deštruktívne, v negatívnom zmysle démonické).

Mal neobyčajný pedagogický eros: považovali ho za starostlivého, pritom vždy zdvorilého radcu študentov, dotorandov, uchádzačov o habilitáciu. Hovoria o ňom, že na jeho oči, plné pýtania sa a túžby nikto nezabudne. Jeho prednášky opisujú ako fascinujúce udalosti, ktoré priťahovali poslucháčov zo všetkých fakúlt i 'z mesta'. Mal veľký úspech aj s kurzami ľudového vzdelávania ( L668; 87).

------------
Spann, O.>