FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spájanie slov vo vete

spájanie slov vo vete

- utváranie syntagiem čiže skladov na základe syntaktických vzťahov. Toto spájanie slov sa vyráža na gramtickom tvare slov. Spojenie slov do skladov je trojakého druhu: 1. prisudzovanie, 2. určovanie, 3. priraďovanie.