FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Spájanie

spájanie

- robenie jedného celku z viacerých častí, napríklad spájanie slov vo vete, splývanie buniek pri oplodnení a pod.

V technike: postup zaisťujúci vzájomnú polohu súčiastok. Môže byť pevné, pohyblivé alebo nerozoberateľné ( zváranie, nitovanie, lepenie).