FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sorites

sorites (lat.)

- gr. soreites - zre»azený sylogizmus, v ktorom záver predchádzajúcich premís je jednou z premís nasledujúceho sylogizmu.