FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sorit

sorit (z gr. soros = hromada)

- re»az sylogizmov, v ktorej záver predchádzajúceho sylogizmu je jednou z premís nasledujúceho sylogizmu, pričom sa jedna z premís nevyjadruje explicitne ( L53;462).