FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sokrates - ¾iaci

Sokrates - zoznam ¾iakov

Antisténes z Atén

Platón