FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sofizmus

sofizmus

- tvrdenie zdanlivo logické, ktoré však dospieva k neprijateľnému záveru buď svojou absurditou, alebo zámerne nesprávnym použitím pravidiel dedukcie. Tradične sa pripúšťa, že sofizmus sa odlišuje od paralogizmu zámernou snahou klamať. Tak či onak sofizmus možno používať aj s cieľom šokovať poslucháča, a tým ho priviesť k hlbšej reflexii ( L719;277).

-----------
sofizmus>