FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sociológia politiky

sociológia politiky

- odvetvie sociológieskúmajúce politiku ako spoločenský fenomén, jej sociálnu podmienenosť, sociálne funkcie, problematiku moci, vnútornú štruktúru politického systému v konkrétnom sociálnom prostredí ap. ( L715;666).