FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sociológia (comte, a.)

sociológia ( Comte, A.)

- veda o spoločnosti. Sociológia sa delí na sociánu statiku a sociálnu dynamiku.