FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Socializmus kresťanský

socializmus kresťanský

- učenie zdôvodňujúce možnosť spojenia kresťnaských ideí so socializmom na základe toho, že socialistické idey obsahujú už evanjeliá. Kresťanský socializmus hlása zmierenie tried, kresťanskú lásku a idey premeny spoločnosti mravným zdokonaľovaním ľudí. Vznikol v prvej polovici 19. stor.