FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sociáldarvinizmus

sociáldarvinizmus = darvinizmus sociálny

- sociologická teória, podľa ktorej je hlavnou hybnou silou spoločenského vývinu boj o život a prirodný výber. Sociáldarvinizmus sa rozšíril koncom 19. stor. Jeho prdstaviteľmi sú: L. Gumplowitz, H. Ratzenhofer, A. Small a ď.