FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Smer v sociológii geografický

smer v sociológii geografický

- geografický determinizmus - smer sociológie, ktorý kladie vývoj spoločnosti do priamej závislosti od geografických podmienok ( podnebia, pôdy, riek a pod.) čiže geografického prostredia.