FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Slovo vstupné

slovo vstupné

- množina všetkých informácií prijatá komunikačným objektom v dobe jedného strojového cyklu na jednom jeho vstupe ( L950;27).